Biblia Aramejska - Księga Kapłańska

17 listopada w Filii nr 35 odbyło się spotkanie autorskie i promocja III tomu Biblii Aramejskiej – Księgi Kapłańskiej.

sasiedzi 35

8 listopada w Filii nr 35 odbyło się rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Komiksowego "Sąsiedzi", nawiązującego do obchodów 450. rocznicy unii lubelskiej. Konkurs został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Fotoramy, w jednej z nich plansza tytułowy wystawy "Piosenka Norwida"

Filia nr 36 zaprasza do oglądania wystawa "Piosenka Norwida". W wystawie wykorzystano wiersze Cypriana Kamila Norwida z tomu "Pisma wybrane" pod red. Juliusza W. Gomulickiego, wypowiedzi o dziełach Poety cytowane z tegoż tomu oraz fragment z książki "Romantyzm. Nowe Spojrzenie" Aliny Kowalczykowej. Ilustracje sporządzone zostały na bazie rysunków i akwareli Cypriana Kamila Norwida zebranych w archiwum Biblioteki Narodowej.
W 200-lecie urodzin poety Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Jazz Tyrmanda

Do 31 maja w Filii nr 36 można oglądać wystawę "Jazz Tyrmanda". W wystawie wykorzystano fragmenty tekstów Leopolda Tyrmanda: "Zły", "U brzegów jazzu", "On Freedom", książki Mariusza Urbanka "Zły Tyrmand", artykułów i wywiadów autorstwa Mateusza Święcickiego, Pawła Brodowskiego publikowanych na łamach Jazz Forum". Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także Agencji Prasowej Fotonova.
Scenariusz wystawy: Justyna Polakowska
Opracowanie graficzne: Ewa Gołda
Realizacja: wystawypolakowska.pl

Logo_Akademia_Seniora_online.png

Dziesiątego grudnia w Filii 36 zainaugurowaliśmy cykl czwartkowych warsztatów Akademii Seniora online pod hasłem "Trenuj umysł z biblioteką".