Sacrum

W Filii nr 34 gości wystawa fotografii „Sacrum” przygotowana przez Pracownię Fotografii Tradycyjnej i Cyfrowej MDK „Pod Akacją” w Lublinie pod kierunkiem nauczyciela Anny Asyngier-Kozieł. Tematem eksponowanych zdjęć jest sacrum w szerokim tego słowa znaczeniu. Autorzy prac fotograficznych – dzieci i młodzież w wieku 10–22 lata – prezentują różne obiekty sakralne.

Z serii "inspiracje" Anne Brigman... będzie o kobietach...

4 marca w Filii 34 odbył się wernisaż fotografii z serii "inspiracje" Anne Brigman... będzie o kobietach.... Prezentowaną wystawę wypełniają prace trzech artystek fotografików Beaty Adamczyk, Alicji Buczek i Ewy Brodziak. Autorki zdjęć połączyło Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga, do którego przynależą. Inspiracją do powstania prezentowanych zdjęć była twórczość Anne Birgman, która na początku XX wieku była jedyną kobietą należącą do ekskluzywnego ruchu amerykańskich fotografów ruchu secesyjnego Alfreda Stiglitza.

Bajki Świata – Szewczyk Dratewka

Filia nr 34 w ramach spotkań Bajkowego Kramu z najmłodszymi czytelnikami zorganizowała cykl zajęć Bajki Świata.

20200310 F34 Frak

Filia nr 34 dzięki uprzejmości Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 miała przyjemność gościć wystawę fotografii Jerzego Frąka „Ścieżki pogranicza. Lubelszczyzna”. Autor wystawy spotkał się z młodzieżą Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego. Swoją przygodę z turystyką rozpoczął w 1977 r. w szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym przy ZDZ w Lublinie. W 1978 r. ruszył na pierwsze rajdy z Klubem Turystyki Pieszej OM PTTK w Lublinie, którego jest prezesem od dwudziestu lat.

Eksperymentuj jak Benjamin Franklin

Filia nr 34 włączając się w obchody Roku Fizyki zorganizowała cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych poświęconych tej nauce.