Klauzula informacyjna (RODO) Drukuj
środa, 06 luty 2019
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych, ujawnionych w niniejszej deklaracji czytelnika, jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dalej jako: MBP). Kontakt z MBP możliwy jest:

  • ·         pod adresem e-mail: mbp@mbp.lublin.pl lub
  • ·         numerami telefonu: 81-466-62-00

MBP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@mbp.lublin.pl


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • ·         umożliwienia korzystania z zasobów MBP, w tym udostępniania przez MBP zbiorów oraz obsługi ich wypożyczana i zwrotu, a więc w zakresie realizacji przez MBP działalności statutowej oraz obowiązków biblioteki publicznej, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. zm.);
  • ·         prowadzenia statystyki dotyczącej użytkowania biblioteki oraz jej zasobów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.);
  • ·         prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, dotyczących działalności statutowej MBP oraz organizowanych wydarzeń własnych jak również propagowania dziedzictwa narodowego, nauki i kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (e) RODO w związku z przepisami ustawy o bibliotekach.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić dostęp do zasobów bibliotecznych w zakresie ich wypożyczania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z zasobów bibliotecznych oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym po raz ostatni odnotowano korzystanie przez Panią/Pana z usług Biblioteki. Szczegółowe zasady dotyczące okresu przechowywania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w § 29 ust. 5 Regulaminu MBP.


Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom wspierającym obsługę informatyczną systemów MBP oraz firmom windykacyjnym.


Ma Pani/Pan prawo do wglądu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych lub na komunikację za pomocą środków elektronicznych, ma Pani/Pan również prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody, na podstawie której możemy wykorzystywać Pani/Pana dane kontaktowe, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego