Sztuka i wyobraźnia: uobecnianie rzeczy niedostrzegalnych Drukuj
poniedziałek, 14 styczeń 2019
image_001.jpg
W Filii nr 2 odbył się kolejny wykład z cyklu Magia sztuki - od uobecnienia do nieobecności. 9 stycznia dr Jacek Jaźwierski podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat "Sztuka i wyobraźnia: uobecnianie rzeczy niedostrzegalnych".
Prelegent powołując się na liczne przykłady podjął próbę odpowiedzi na pytania: jak przedstawić wizerunek, który nie istnieje? jak przedstawić piękno doskonałe? jak pokazać wydarzenia z przeszłości, których nikt z żyjących nie widział? jak pokazać myśli i uczucia, bez pomocy słów, albo jak pokazać osobowość i charakter portretowanego człowieka?

Sztuka od zawsze ukazywała rzeczy, których nie widać, szczególnie sztuka religijna. Już Egipcjanie ukazywali swoje bóstwa symbolicznie, konstruowali swoje wyobrażenia poprzez połączenie wizerunku człowieka i zwierzęcia. W ten sposób podejmowali próbę uwiecznienia wizerunku, który nie istnieje, były to próby ukazania niemożliwego. Pismo hieroglificzne, opierające się na wysokiej symbolice, stanowiło kolejną odsłonę uwieczniania bóstw, w którym np. jastrząb zawsze oznaczał Horusa. W dzisiejszych czasach również funkcjonuje taki wysoki symbolizm, za przykład podać można wizerunek gołębicy, społecznie przyjętej jako symbol Ducha Świętego.      
Cyceron uważał, iż artysta w swojej wyobraźni dostrzega "ideę", czyli doskonały wzór, i wciela wizerunek ten w swoje dzieło. Platon natomiast twierdził, iż próba uwiecznienia idei, która zawsze jest doskonała, zostaje skażona materią, zatem człowiek nigdy nie będzie w stanie stworzyć dzieła doskonałego.
Nie sposób odpowiedzieć na wszystkie postawione na początku pytania w pełni. Wykład był próbą przyjrzenia się wybranym problemom i teoriom zogniskowanym wokół koncepcji twórczej wyobraźni w nadziei choćby dotknięcia magii sztuki i tajemnicy tworzenia.
Magdalena Wrona
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego