2019 Rokiem Unii Lubelskiej Drukuj
czwartek, 03 styczeń 2019
image_001.jpg
Unia polsko-litewska zawarta w Lublinie to akt, który „złotymi literami zapisał się w historii i kulturze narodów Rzeczypospolitej” - głosi przyjęta przez Sejm uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.
Jak przypomina uchwała, w 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem "jedno nierozdzielne i nieróżne ciało" - Rzeczpospolitą Obojga Narodów (ze wspólnym monarchą, sejmem i polityką zagraniczną). Unia przetrwała do 1795 roku, a unicestwiona została dopiero przez połączone siły trzech zaborców.

"Unia polsko-litewska zawarta w Lublinie była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jej skutki wykraczały daleko poza znaczenie polityczne czy gospodarcze. To akt, który złotymi literami zapisał się w historii i kulturze narodów Rzeczypospolitej" - głosi uchwała.
Beata Wijatkowska


WYDARZENIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ TOWARZYSZĄCE OBCHODOM:
WYSTAWY:SPOTKANIA


< Poprzedni   Następny >

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego