Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Drukuj
środa, 02 styczeń 2019
image_001.jpg
Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) - jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich XX, eseista, dziennikarz, więzień obozów koncentracyjnych Gułagu, żołnierz Armii Andersa i uczestnik bitwy pod Monte Cassino, a po II wojnie światowej krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, emigrant polityczny pozostający na wygnaniu,  „wielki nieobecny” w kraju do 1989 - został decyzją Sejmu RP dla doniosłego uczczenia jubileuszu setnej rocznicy urodzin – Patronem roku 2019.

Przygotowana w Filii nr 19 jubileuszowa wystawa o charakterze popularyzatorskim, poprzez określone dominanta problemowe, przybliża życie i twórcze dokonania tego pisarza.
Szczególną uwagę skupiono na okresie emigracyjnym Herlinga-Grudzińskiego i jego współpracy z polskim miesięcznikiem „Kultura” wydawanym w latach 1947–2000, początkowo w Rzymie, od 1948 w Paryżu przez Instytut Literacki - stanowiący centrum kulturalno-polityczne dla  powojennej emigracji polskiej.
Tak naprawdę jako pisarz, Herling-Grudziński narodził się pod wpływem doświadczeń łagrowych, które opisał w książce „Inny świat” w 1951 roku. Wykorzystane przez nas cytaty z jednego z pierwszych i najdoskonalszych dzieł poświęconych problematyce łagrowej, jakie powstały w literaturze światowej, są wstrząsającym zapisem życia na „nieludzkiej ziemi”.
Wystawę uzupełnia w gablocie dorobek prozatorski i eseistyczny pisarza. Niniejsza wystawa będzie służyć jako cenna pomoc metodyczna w upowszechnianiu treści Roku Herlinga-Grudzińskiego wśród starszych czytelników i uczniów  współpracujących z nami szkół.
Jolanta Jurkowska
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego