Transfiguracje formy. Inauguracja jubileuszowej edycji wykładów Drukuj
poniedziałek, 01 październik 2018
image_001.jpg
19 września 2018 r. w Filii nr 2 rozpoczął się kolejny cykl otwartych wykładów z historii sztuki. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był prof. Ryszard Kasperowicz, ówczesny pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od samego początku, tj. od 2008 r., tworzyły go trzy instytucje: wspomniany już KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Miejska Biblioteka Publiczna, z ramienia której koordynatorami byli i wciąż pozostają - Dariusz Jóźwik i Beata Wijatkowska. Z biegiem lat do grona organizatorów dołączył Instytut Sztuk Pięknych UMCS.

Przez 10 lat wykłady poświęcone sztuce odbywały się w Filii nr 2 MBP (na początku również w siedzibach Zachęty), zdobywając grono wiernych słuchaczy i przyciągając rzeszę ludzi chcących pogłębić swoją świadomość kultury i wiedzę o sztuce. Jubileuszowa, X edycja wykładów przebiegać będzie pod hasłem „Magia sztuki. Od uobecnienia do nieobecności”. Podczas kolejnych wykładów wykładowcy lubelskich, i nie tylko, uczelni oraz ważnych lubelskich ośrodków kultury będą odnosić się do fundamentalnego sensu sztuki jako takiej - do genezy i natury sztuki.
Wykład inauguracyjny poprowadził, tradycyjnie już, prof. Ryszard Kasperowicz, obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład pt. „Transfiguracje formy” poświęcony był przemianom formy w teorii sztuki – rozumieniu formy dzieła i przekształceniom jej interpretacji. Wykład obejmował szeroki zakres czasowy – od paradygmatu mimetycznego, poprzez XVII wiek, gdy do głosu zaczynają dochodzić koncepcje akcentujące niezależność układu formalnego od reprezentowanej rzeczywistości, aż po XIX- i XX-wieczne idee autonomii sztuki, które ostatecznie kulminują w próbach zerwania związku między „czystą” formą a jakimkolwiek jej odniesieniem do zadań przedstawieniowych.
Izabela Bartkowiak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego