Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


VIII Festiwal Słowa i Obrazu Drukuj
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

image_001.jpg

Harmonogram przedsięwzięcia:

17 września – 12 października 2018 r.
- Eliminacje środowiskowe Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania;

do 17 października 2018 r. -
Zgłoszenia uczestników Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania
XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25

do 25 października 2018 r. -
Składanie prac plastycznych XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25

24-25 października 2018 r. -
Przesłuchania uczestników Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania (w XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie przy ul. Lipowej 25);

21 listopada 2018 r.  -
Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego konkursu plastycznego Koncert laureatów Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania, Wręczenie nagród laureatom – Mistrzom Słowa i Mistrzom Obrazu, Finał odbędzie się w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

listopad - grudzień 2018 r.  -
Wystawa pokonkursowa, XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25


REGULAMIN

Cele:
- uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- promocja czytelnictwa,
- propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej,
- prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7-8) i gimnazjum (klasy 3) województwa lubelskiego. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej.

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa lub Mistrza Obrazu.

czytanie_smuga.jpg
 • Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów.
 • Każdy uczestnik czyta fragmenty: dowolnego utworu prozatorskiego i utwór poetycki (bądź jego fragment), opiewające uroki Ojczyzny. Autorami utworów są wyłącznie polscy pisarze i poeci.
 • Czas prezentacji  - maksymalnie 3 minuty.
 • Przesłuchania uczestników konkursu pięknego czytania odbędą się w dniach 24-25 października 2018 roku o godz. 9.00 w XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie przy ul. Lipowej 25.
 • Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji weźmie pod uwagę: poprawność czytania, płynność czytania, interpretację tekstu, wrażenia artystyczne – dramaturgia, intonacja, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego.


czytanie_smuga.jpg

 • Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które:
- odnoszą się do tematu konkursu („Piękna nasza Polska cała”),
- są inspirowane wybranymi utworami literackimi polskich autorów,
- są wykonane: samodzielnie, dowolną techniką (bez użycia waty, plasteliny, bibuły, gotowych elementów pasmanteryjnych), w formacie A3 lub 50 x 35 cm, estetycznie.
 • Każda praca powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 • Komisja  konkursowa weźmie pod uwagę: oryginalną interpretację tematu, umiejętność posługiwania się narzędziem, estetykę wykonania.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie i mogą być wykorzystane do upowszechniania. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich i publikację wizerunku (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.).


3. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac (decyduje data stempla pocztowego):
 17 października -  konkurs pięknego czytania
 25 października - prac plastycznych.

Karty zgłoszeń  należy przesłać pocztą na adres:

XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin
z dopiskiem „Piękna nasza Polska cała…
– KONKURS CZYTANIA (lub) KONKURS PLASTYCZNY ”

lub pocztą elektroniczną (scan karty) na adres: 29lozapora@gmail.com

Do pobrania karty zgloszen.zip karty zgloszen.zip
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego