Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

E-booki Legimi

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


VIII Festiwal Słowa i Obrazu Drukuj
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

image_001.jpg

Harmonogram przedsięwzięcia:

17 września – 12 października 2018 r.
- Eliminacje środowiskowe Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania;

do 17 października 2018 r. -
Zgłoszenia uczestników Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania
XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25

do 25 października 2018 r. -
Składanie prac plastycznych XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25

24-25 października 2018 r. -
Przesłuchania uczestników Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania (w XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie przy ul. Lipowej 25);

21 listopada 2018 r.  -
Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego konkursu plastycznego Koncert laureatów Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania, Wręczenie nagród laureatom – Mistrzom Słowa i Mistrzom Obrazu, Finał odbędzie się w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

listopad - grudzień 2018 r.  -
Wystawa pokonkursowa, XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25


REGULAMIN

Cele:
- uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- promocja czytelnictwa,
- propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej,
- prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7-8) i gimnazjum (klasy 3) województwa lubelskiego. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej.

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa lub Mistrza Obrazu.

czytanie_smuga.jpg
 • Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów.
 • Każdy uczestnik czyta fragmenty: dowolnego utworu prozatorskiego i utwór poetycki (bądź jego fragment), opiewające uroki Ojczyzny. Autorami utworów są wyłącznie polscy pisarze i poeci.
 • Czas prezentacji  - maksymalnie 3 minuty.
 • Przesłuchania uczestników konkursu pięknego czytania odbędą się w dniach 24-25 października 2018 roku o godz. 9.00 w XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie przy ul. Lipowej 25.
 • Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji weźmie pod uwagę: poprawność czytania, płynność czytania, interpretację tekstu, wrażenia artystyczne – dramaturgia, intonacja, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego.


czytanie_smuga.jpg

 • Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które:
- odnoszą się do tematu konkursu („Piękna nasza Polska cała”),
- są inspirowane wybranymi utworami literackimi polskich autorów,
- są wykonane: samodzielnie, dowolną techniką (bez użycia waty, plasteliny, bibuły, gotowych elementów pasmanteryjnych), w formacie A3 lub 50 x 35 cm, estetycznie.
 • Każda praca powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 • Komisja  konkursowa weźmie pod uwagę: oryginalną interpretację tematu, umiejętność posługiwania się narzędziem, estetykę wykonania.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie i mogą być wykorzystane do upowszechniania. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich i publikację wizerunku (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.).


3. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac (decyduje data stempla pocztowego):
 17 października -  konkurs pięknego czytania
 25 października - prac plastycznych.

Karty zgłoszeń  należy przesłać pocztą na adres:

XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin
z dopiskiem „Piękna nasza Polska cała…
– KONKURS CZYTANIA (lub) KONKURS PLASTYCZNY ”

lub pocztą elektroniczną (scan karty) na adres: 29lozapora@gmail.com

Do pobrania karty zgloszen.zip karty zgloszen.zip
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego