Chciałbym być jak... Drukuj
środa, 09 maj 2018

image_001.jpg
PowiększKonkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w dwóch kategoriach dla klas I - III i IV- VIICele konkursu:
rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych uczniów
kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego
rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

Szczegóły techniczne:
uczniowie wykonują jedną  pracę z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej,
w dowolnym formacie
praca powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów
Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko i klasę ucznia,
imię i nazwisko nauczyciela pełniącego nadzór artystyczny,  ponadto imię przedstawionej postaci oraz autora  i tytuł  książki, której jest bohaterem.

Kryteria oceny:
Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:
•  pomysłowości w ujęciu tematu i  walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki)
•  wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.

Postanowienia końcowe
Prace plastyczne należy oddać do 25 maja 2018 r.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w Szkole Podstawowej  nr 38  w dniu 30 maja.
Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Będą wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego