Konkurs plastyczny na stulecie odzyskania niepodległości Drukuj
wtorek, 24 kwiecień 2018

Regulamin konkursu plastycznego
„Tu właśnie Polska się zaczęła – ilustracja legendy o Lechu, Czechu i Rusie”


I. Organizator
Filia 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

II. Cele konkursu
1. Zachęcanie do poznawania historii początków polskiej państwowości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Poznawanie różnych form i technik plastycznych.

III. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie udział mogą wziąć dzieci z klas 1- 3 szkół podstawowych.
2. Każdy z autorów może zgłosić jedną, indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą ilustrację do legendy o Lechu, Czechu i Rusie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć tytuł pracy oraz dane autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy lub kontakt telefoniczny.
4. Każdy uczestnik konkursu wraz z pracą zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody opiekuna prawnego w konkursie w celu publikacji zgłoszonych prac na stronie internetowej MBP w Lublinie i udziału w wystawie pokonkursowej.
5. Prace należy dostarczać do Filii 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Judyma 2a do 5 czerwca 2018 roku.
6. Prace niezgodne z regulaminem konkursu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.

IV. Technika i format pracy
1. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy płaskie.
2. Format pracy możliwy do zaprezentowania to A4 lub A3.

V. Kryteria pracy
1. Estetyka wykonanej pracy.
2. Pomysłowość i oryginalność.
3. Zgodność pracy z tematem.
4. Samodzielność w wykonywaniu pracy.
5. Walory artystyczne tj. : kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
6. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. O wynikach konkursu organizator powiadomi opiekunów dzieci telefonicznie lub drogą mailową.
7. Nagrodzenie laureatów konkursu odbędzie się podczas osiedlowego festynu „XVII Dzień Węglina” dn. 9 czerwca 2018 r. na terenie obiektów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego przy ul. Paśnikowskiego 6.

VI. Prawa organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania zgłoszonych do konkursu prac.
2. Termin odbioru prac po wystawie od 8-17 lipca 2018 roku.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania regulamin_oswiadczenie.zip regulamin_oswiadczenie

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego