Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ojczyzna w poezji - Kto ty jesteś? Polak mały! Drukuj
poniedziałek, 16 kwiecień 2018

REGULAMIN PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO
„OJCZYZNA W POEZJI - KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”

Organizatorem przeglądu recytatorskiego jest Przedszkole nr 49 „ Koszałka Opałka” w Lublinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 24, ul. Juranda 7 w Lublinie
    
Cele przeglądu:
•    włączenie się w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
•    propagowanie wartości patriotycznych,
•    kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
•    rozwijanie zdolności recytatorskich,
•    zainteresowanie dzieci poezją o tematyce patriotycznej,
•    zachęcanie do występów na scenie,
•    prezentacja umiejętności dzieci,
•    integracja środowisk przedszkolnych.

Zasady uczestnictwa:
•    Do udziału w przeglądzie zapraszamy wszystkie dzieci z lubelskich przedszkoli.
•    Każda placówka może zgłosić do udziału w Przeglądzie maksymalnie 2 dzieci i zaprezentować 2 utwory. Przygotowuje je maksymalnie 2 nauczycieli.
•    Przegląd będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce patriotycznej.
•    Zgłoszenia do przeglądu należy kierować na adres:

Przedszkole nr 49
20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 11
tel. 81 525 48 89 adres e- mail: poczta@p49.lublin.eu

•    Do przeglądu zapraszamy pierwszych piętnaście lubelskich przedszkoli, które wyrażą chęć uczestnictwa.
•    Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie „Karty zgłoszenia” oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 i 2) do dnia 27 kwietnia 2018 r.
•    Termin i miejsce przeglądu to: 16 maja 2018 r. godz. 9.30 - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 24, ul. Juranda 7 w Lublinie.
•    Uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobny upominek.
•    O kolejności prezentacji decydują wyłącznie organizatorzy.
•    Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji przeglądu.
•    Wszystkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator przeglądu.
•    osoby odpowiedzialne: Ewa Maklakiewicz, Agnieszka Stasiak tel. 697 960 105, Joanna  Szczepaniak  tel. 513 509 953Załącznik
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego