Spotkanie autorskie z Urszulą Niewiadomską-Flis Drukuj
wtorek, 10 kwiecień 2018
Filia nr 10 zaprasza
image_001.jpg
Dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis jest adiunktem w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, Southern Studies Forum oraz Society for the Study of American Women Writers. Jej zainteresowania badawcze dotyczą reprezentacji i znaczenia jedzenia w literaturze i kulturze amerykańskiej, literatury regionalnej USA, zwłaszcza literatury amerykańskiego Południa, pisarstwa kobiecego, amerykańskich opowiadań, oraz literatur imigranckich/etnicznych USA. Jest autorką trzech książek Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow’s and Walker Percy’s Fiction (Wydawnictwo KUL, 2011), The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films (Publicacions de la Universitat de València, 2012), oraz Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South (Wydawnictwo KUL, 2017). Jest również redaktorem ksiązki Dixie Matters: New Perspectives on Southern Femininities and Masculinities (Wydawnictwo KUL, 2013). Badania naukowe prowadziła na Uniersytecie w Berlinie, Cambridge oraz w Bibliotece Narodowej w Londynie dzięki stypendiom otrzymamanym od: John F. Kennedy-Institute for North American Studies, Freie Universität (2005 i 2009), Clifford and Mary Corbridge Trust of Robinson College in the University of Cambridge (2013) oraz the Eccles Centre at the British Library (2014). W 2017 ukazała się Jej kolejna książka Live and Di(n)e : Food and Race in the Text of the American South (Żyj i pozwól zjeść : jedzenie i kwestia rasy w tekstach amerykańskiego Południa (Wydawnictwo KUL ) jest zwycięzcą europejskiego konkursu "the American Studies Network Book Prize 2018" na wybitną monografię autorską z dziedziny amerykanistyki napisaną w języku angielskim przez europejskiego amerykanistę w latach 2016-2017. Jury konkursowe  to członkowie Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych  oraz członkowie American Studies Network (ASN). Nagroda przyznawana jest co dwa lata w trakcie konferencji Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, która w tym roku odbywała się na początku kwietnia w Londynie.

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego