Motyw leonardowskiej "Ostatniej wieczerzy" w sporze o koncepcję sztuki współczesnej Drukuj
poniedziałek, 12 marzec 2018
image_001.jpg7 marca w Filii nr 2 odbył się kolejny otwarty wykład z cyklu Botticellowskie Rozpryski. Paulina Janczylik, absolwentka filologii polskiej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, zaprezentowała naszym Gościom wykład poświęcony rozważaniom dotyczącym sporu o koncepcję sztuki współczesnej, wychodząc od motywu leonardowskiej „Ostatniej wieczerzy”.

Kryzys estetyki, mający swe źródła już na przełomie XVIII i XIX wieku, a także późniejsze doświadczenia awangardy, również były punktem wyjścia do szerszych rozważań nad postmodernizmem jako prądem dokonującym rewizji nowoczesności wraz z jej wiarą w postęp, rozum i tendencję do wielkich narracji. Prelegentka przedstawiła wiele przykładów świadczących o powiązaniu inspiracji sztuki współczesnej z klasyczną.
Magdalena Wrona
image_002.jpg
image_003.jpg< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego