Pracą, walką i nauką dochodzenie Polaków do niepodległości Drukuj
piątek, 09 marzec 2018
image_001.jpgW Filii 34 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Drogi do wolności”. Prelekcję „Pracą, walką i nauką dochodzenie Polaków do niepodległości” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 i Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Lublinie wygłosił Adrian Lesiakowski - pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i działacz Fundacji Normalna Kultura. Prelegent wprowadził młodzież w zagadnienie epok historycznych, z których to wydzielił czasookres nazywany przez historyków „długim wiekiem XIX” i jemu poświecił spotkanie.

Nakreślił zmiany polityczno-społeczne zachodzące w całej Europie, które stanowiły tło walk Polaków o niepodległość. Pan Lesiakowski przedstawił młodzieży postaci niezwykłych polityków, społeczników i ludzi kultury mających znaczący wpływ na losy naszego państwa. Przygotowana prezentacja w sposób niezwykle przejrzysty była interesującym uzupełnieniem do omawianych treści i stanowiła kompendium wiedzy, które powinien posiadać młody Polak z szacunku do narodowej przeszłości. Spotkaniu z młodzieżą towarzyszył warsztat. Między innymi uczniowie bazując na tekstach źródłowych odczytywali nastroje społeczeństwa polskiego i stosunek do mających miejsce wydarzeń. Szczególną ich uwagę zwrócił 13 punkt Orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych z 8 stycznia 1918 roku dotyczący niezawisłego państwa polskiego i jego znaczenie. Młodzież aktywnie włączała się do rozmowy i zadań przygotowanych przez prelegenta.
image_002.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg


< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego