Drogi do wolności Drukuj
wtorek, 27 luty 2018
image_001.jpgRok 2018 został uchwalony przez Sejm Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji w Filii nr 34 rozpoczął się cykl spotkań „Drogi do wolności”. Na pierwszym spotkaniu Filia gościła dr. Zdzisława Bielenia, który przybliżył uczniom SP nr 50 i SP im. B. Chrobrego zagadnienie powstania styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem jego przebiegu na Lubelszczyźnie. Wstępem do wykładu dr. Bielenia był film o powstaniu styczniowym udostępniony dzięki uprzejmości Zastępcy Dyrektora MDK nr 2 w Lublinie Benona Bujnowskiego. Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej.

Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. W całym powstaniu w Królestwie Polskim stoczono 956 bitew, z czego ponad 240 miało miejsce w lubelskim i podlaskim. Mimo klęski powstanie zaznaczyło kolejną kartę w historii o niepodległość kraju. Prelekcja, wzbogacona w wiele źródeł prezentowanych przez dr. Zdzisława Bielenia oraz mapę z 1900 roku  Królestwa Polskiego ze zbiorów prywatnych, zachęciła młodzież do zadawania pytań i rozmowy o tamtych czasach. Prezentowane wydarzenia stały się niejako bliższe słuchaczom, dzięki poznaniu bohaterów, uzmysłowieniu sobie jak młodymi i bardzo odważnymi byli ludźmi. Dodatkowym tłem spotkania była goszcząca w Filii nr 34 wystawa „Znaki pamięci o powstańcach i powstaniu styczniowym”, która została przygotowana w ramach projektu Galeria Po 111 Schodach w Dziale Programów MDK nr 2 w Lublinie. Zaprezentowane zostały na niej postaci powstańców styczniowych, których imiona noszą ulice w części Dzielnicy Konstantynów.
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg


< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego