Sala koncertowo-klubowa w Filii nr 29 Drukuj
poniedziałek, 27 listopad 2017
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Infrastruktura kultury.
logo-MKIDN.jpg

Projekt "Przekształcenie czytelni Filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie w salę koncertowo-klubową" będzie polegał na przekształceniu czytelni Filii nr 29 MBP w Lublinie w salę koncertowo-klubową". Przewidywany koszt realizacji zadania oszacowano na 31 640 zł, z tego dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniesie 25 000 zł. Zakłada modernizację i rozbudowę infrastruktury filii co wpisuje się w strategiczne cele programu i przyczynia do zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej biblioteki.

Czytelnia oprócz zapewnienia miejsca osobom korzystającym z prasy, jest wykorzystywana podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza koncertów. Aby mogła lepiej pełnić swoje funkcje, niezbędne jest jej nowe umeblowanie. Nowa sala koncertowo-klubowa, która zostanie dodatkowo wyposażona w pianino (poza projektem) będzie miejscem m.in. koncertów organizowanych przez prof. Iwonę Siedlaczek, nauczyciela w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego. Ponadto, filia zamierza prezentować amatorskie filmy i audycje radiowe, i tym zajęciom nadać multimedialny charakter. Dodatkowo w sali zostanie stworzona mała galeria prezentująca prace m. in. lubelskich plastyków.

Cele projektu:
- modernizacja i rozwój czytelni Filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie poprzez zakup nowych mebli i wyposażenia multimedialnego do sali koncertowo-klubowej,
- przygotowanie sali koncertowo-klubowej do dalszej edukacji kulturalnej i animacji kultury (poprawa stanu infrastruktury),
- stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia profesjonalnej działalności kulturalnej, zwłaszcza koncertów kameralnych,
- poprawa stanu infrastruktury technicznej dla spotkań, warsztatów, wernisaży wystaw, prezentacji i innych imprez kulturalnych (tworzenie przyjaznej i nowoczesnej bazy technicznej),
- zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej biblioteki,
- stworzenie możliwości prezentacyjnych dla występujących zespołów,
- podniesienie komfortu korzystania ze zbiorów czytelni, a tym samym wzrost uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
- otwarcie biblioteki na inicjatywy i spotkania środowiskowe w dzielnicy Czechów Południowy, a tym samym podniesienie jej potencjału oraz dostosowanie do standardów europejskich.

Obecne wyposażenie czytelni jest przestarzałe, nie spełnia norm bezpieczeństwa, niewystarczająca jest
ilość miejsc siedzących, obecnie jest to 6 foteli, krzesła trzeba przenosić z innych agend. Przy aktualnie prowadzonej działalności publiczność osiąga liczbę nawet do 80 osób. Aktualnie działalność wystawiennicza ogniskuje się na korytarzu, gdzie filia nie może zapewnić ani bezpieczeństwa ani prawidłowej ekspozycji prac plastycznych.
Sztalugi i ramy zakupione do nowo tworzonej sali koncertowo-klubowej pozwolą na stworzenie profesjonalnej, alternatywnej przestrzeni wystawienniczej. Warsztaty plastyczne, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie zyskają właściwą oprawę dzięki zakupowi foteli i stolików, zaś dodatkowe krzesła zapewnią miejsca podczas licznych spotkań.
Nowe meble zwiększą dostęp i uatrakcyjnią ofertę kulturalną biblioteki, a tym samym podniosą standard wydarzeń oraz zwiększą rolę instytucji w dzielnicy Czechów Południowy. Stworzenie nowoczesnej bazy technicznej w sali koncertowo-klubowej przyczyni się też do zwiększenia efektywności działalności filii w przyszłych latach (filia zamierza utworzyć nowe sekcje artystyczne wśród zróżnicowanej grupy społecznej).

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego