Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej Drukuj
poniedziałek, 09 październik 2017
image_001.jpg

26września,dzięki uprzejmości przewodnika, pana Przemysława Szymańskiego, mogliśmy z czytelnikami niesłyszącymi, odwiedzającymi Filię nr 6, odbyć drugą część wycieczki do kościoła pobrygidkowskiego w Lublinie.

Prace renowacyjne, które przeprowadzono tam w latach 2011 - 2012 pozwoliły na odkrycie 9 krypt, z których 4 mogliśmy obejrzeć. Są tam m. in. zrekonstruowane trumny zakonnic z epitafiami,  umieszczone w gablotach dewocjonalia, medaliki i krzyżyki, a także zachowane fragmenty habitów zakonnych. Habity poddano konserwacji i umieszczono je na współczesnym materiale. Zwiedziliśmy także szesnastowieczną wieżę dzwonniczą. Do naszych czasów zachowały się bezcenne pamiątki np. naczynia liturgiczne, denary z okresu Jagiellonów a także monety kolejnych władców polskich. Jest wiele tablic, epitafiów poświęconych wybitnym i zasłużonym Polakom. Na kolejnych poziomach umieszczono fotografię obrazu ,,Bitwy pod Grunwaldem”, kopię obrazu Św. Brygidy, sylwetki rycerzy polskich i krzyżackich, a także dwa osiemnastowieczne dzwony.  Czwarty, ostatni poziom, to otwory strzelnicze, obecnie punkt widokowy z lunetami na panoramę miasta.
Wiesława Szymczak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg
image_012.jpg
image_013.jpg
image_014.jpg
image_015.jpg
image_016.jpg
image_017.jpg
image_018.jpg
image_019.jpg
image_020.jpg
image_021.jpg
image_022.jpg

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego