Czarne Inspiracje Plus z Magdaleną Kicińską Drukuj
środa, 15 marzec 2017
image_001.jpg14 marca w Filii nr 2 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Czarne Inspiracje Plus", którego gościem była Magdalena Kicińska, pochodząca z Lublina reporterka, współpracowniczka "Dużego Formatu", publikująca także w "Wysokich Obcasach", "Polityce" czy "Przekroju". Jej reportaże znalazły się w kilku antologiach, m. in. w książce "Mur. Dwanaście kawałków o Berlinie". Za książkę "Pani Stefa", bo tej pozycji poświęcone było spotkanie, autorka otrzymała Nagrodę Literacką m. st. Warszawy 2016 w kategorii edycja warszawska oraz Poznańską Nagrodę Literacką - Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2016 dla młodego twórcy, a także nominację do Nagrody Conrada 2016.

Stefania Wilczyńska była bliską współpracownicą Janusza Korczaka, razem z nim założyła i prowadziła Dom Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie. Magdalena Kicińska pragnęła ocalić jej postać od zapomnienia, podkreślić ogromną rolę w realizacji idei Korczaka, w którego cieniu niewątpliwie pozostawała. Autorka opowiedziała dlaczego pani Stefa wybrała pomoc wśród najuboższych, nakreśliła codzienny obraz życia w sierocińcu. Próbowała także odpowiedzieć na pytanie dlaczego współpracownica Janusza Korczaka zdecydowała się na powrót z Palestyny do Polski w przeddzień wybuchu II wojny światowej. W książce "Pani Stefa" argumentacja tego kroku wybrzmiała przekonująco podczas rozmowy Wilczyńskiej z jej przyjaciółką Fejgą Lifszyc:

"Fejga: Obiecałaś zostać.
Stefa: Tam są moje dzieci."


Spotkanie poprowadziła Marta Piasecka.
Katarzyna Poleszak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
< Poprzedni   Następny >

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego