Platon i "nieskończone przekształcanie" Drukuj
piątek, 14 październik 2016
image_001.jpg12 października w Filii nr 2 rozpoczęła się kolejna, już VIII edycja otwartych wykładów z historii sztuki. Tym razem tematyka wygłaszanych referatów poruszać będzie problematykę sztuki i technologii. Wykład inauguracyjny wygłosił pomysłodawca przedsięwzięcia - prof. Ryszard Kasperowicz - wieloletni dyrektor Instytutu Historii Sztuki KUL, a obecnie profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Kasperowicz jest znawcą teorii sztuki i estetyki muzyki, tłumaczem dzieł wybitnych historyków sztuki, m. in. Aby Warburga oraz autorem książek, artykułów, haseł encyklopedycznych. Wykład zatytułowany Platon i „nieskończone przekształcanie” tylko pozornie nie wykazywał głębszych związków z ogółem cyklu.

Platon jako wielki krytyk sztuk mimetycznych i wróg sztuki jako takiej swój osąd wyraził w szeregu dialogów, z których wymienić należy Iona, Gorgiasza, Kartylosa, Prawa a przede wszystkim X księgę Państwa. Krytyka platońska związana jest z wielkim kryzysem politycznym, sam filozof usiłował dać społeczeństwu receptę na uzdrowienie państwa. W tym miejscu Platon podkreśla rolę poezji i muzyki (która w klasyfikacji platońskiej również jest sztuką mimetyczną), które będąc zabawą są jednak poważne i niosą ze sobą poważne skutki psychologiczne - mogą mieć dobry lub zły wpływ na moralny kształt ludzkiej duszy. Niektórzy badacze łączą platońską krytykę sztuk mimetycznych z nowymi technikami i technologiami stosowanymi w rzeźbie i malarstwie: użyciu modelunku światłocieniowego, który budzi iluzję rzeczywistości i wprowadza odbiorców w błąd, użyciu skrótu perspektywicznego oraz opanowaniu środków ekspresji w mimice twarzy, geście, przez co sztuka ma jeszcze większy potencjał ekspresji, który przyciąga, ale który wymyka się intelektowi.
Izabela Bartkowiak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego