Opowiem ci mój świat Drukuj
poniedziałek, 19 październik 2015
baner.jpgAktualizacja 19 października 2015

Opowiem ci mój świat to projekt integracyjny skierowany do osób widzących i niewidomych realizowany przez osoby pracujące z niepełnosprawnymi, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, muzykologów oraz instruktorów orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską.
W ramach projektu, w terminie od 12 do 16 października, w Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywają się różnego rodzaju działania integracyjno-edukacyjne.


Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Kultura Dostępna. 

Patronat nad wydarzeniem sprawują: Dziennik Wschodni, TVP Lublin oraz Radio Lublin.


12 października

Andrzej Bartyński- „Homer ze Lwowa”
Spotkaniem autorskim z Andrzejem Bartyńskim zainaugurowaliśmy cykl działań wynikających z projektu „Opowiem Ci mój świat”. Andrzej Bartyński - niewidomy poeta, pieśniarz, myśliciel, niestrudzony społecznik. Pełni funkcje prezesa Związku Literatów Polskich Okręgu Dolnośląskiego. Jest laureatem wielu nagród literackich oraz odznaczeń państwowych za zasługi dla obronności kraju. Poeta tracąc wzrok z ręki nazistów nie stracił woli do realizacji własnych planów życiowych. Wspólnie z żoną Krystyną, która czytała wiersze, a sam autor recytował je z pamięci, pozwolili nam odpłynąć w świat kolorów, nasyconych barw, ludzkich poplątanych dróg i obrazów codzienności. Państwo Bartyńscy dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń.
image_001.jpg
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_012.jpg
image_013.jpg

13 października
Książki dotykowe - świat dzieci niewidomych.

Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu „Opowiem Ci mój świat” była prezentacja książek dotykowych i pomocy dydaktycznych, poprowadzona przez Bożenę Kazanowską, która jest tyflopedagogiem, terapeutą niewidomych dzieci. Pani Bożena wraz ze swoimi niewidomymi uczennicami zaprezentowała uczniom Szkoły Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 5 własnoręcznie wykonane książki mające obok tekstu brajlowskiego ruchome fakturalne ilustracje. Uczniowie mieli okazję pomóc swoim rówieśnikom z dysfunkcją wzroku wykonując dla nich historie obrazkowe. Zajęcia edukacyjne miały na celu integrację dzieci widzących z dziećmi niewidomymi oraz uzyskanie pełniejszej wiedzy dotyczącej potrzeb, problemów i trudności z jakimi muszą zmierzyć się uczniowie niewidomi i słabo widzący.
image_002.jpgimage_003.jpgimage_004.jpgimage_005.jpgimage_006.jpgimage_007.jpgimage_008.jpgimage_009.jpgimage_010.jpgimage_011.jpgimage_012.jpgimage_013.jpg
14 października
"Historie zmysłowe" - integracyjny warsztat teatralny dla dzieci
W ramach projektu „Opowiem Ci mój świat” mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych dla dzieci widzących i niewidomych prowadzonych przez animatorki kultury Paulinę Kuśmirowską i Małgorzatę Adamczyk. Bardzo twórcze i kreatywne zajęcia dla dzieci z Przedszkola Nr 2, pozwalające na podstawie zmysłu słuchu, dotyku i węchu  rozpoznawać  poszczególne przedmioty i opowiedzieć o swoich wrażeniach  a następnie zilustrować poznane  obiekty. Na podstawie powstałych ilustracji dzieci tworzyły barwne opowieści związane z poznanymi przedmiotami. Zajęcia umożliwiły dzieciom widzącym orientacje w jaki sposób poznają świat dzieci niewidome i słabo widzące
image_001.jpgimage_002.jpgimage_003.jpgimage_004.jpgimage_005.jpgimage_006.jpgimage_007.jpgimage_008.jpgimage_009.jpgimage_010.jpgimage_011.jpg

„Chce się żyć”- film z audiodeskrypcją
Poprzez projekcję filmu   pt.„Chcę się żyć” w reż. Macieja Pieprzycy chcieliśmy umożliwić osobom niewidomym i słabo widzącym równoprawne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i w formie audiodeskrypcji pomóc w pełnym odbiorze filmu. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opowiadający historię niepełnosprawnego Mateusza, udowadnia jak wiele może zdziałać siła ludzkiego ducha.
image_012.jpg

15 października
Czy pomagasz niepełnosprawnym pokonywać zewnętrzne bariery?

„To nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym.”- tak stanowi Konwencja ONZ.

Przedstawicielki firmy ALTIX  Katarzyna Michailidis i Justyna Kowalczyk zaprezentowały  urządzenia do odtwarzania audiobooków , skanery z syntezatorem mowy, powiększalniki do druku oraz wiele innych  sprzętów ułatwiających życie codzienne osobom z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach edukacyjnych z nauki orientacji przestrzennej mających na celu stworzenie wyobrażeń przestrzennych oraz zrozumienie cech otoczenia dostępnych za pomocą słuchu, dotyku czy węchu. Zajęcia miały na celu podniesienie społecznej świadomości  w zakresie potrzeb, problemów i trudności z jakimi borykają się niewidomi i słabo widzący.
image_001.jpg
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg
image_012.jpg
image_013.jpg
image_014.jpg
16 października
Instrumenty bębenkowe- warsztat muzyczny
Iwona Siedlaczek - muzyk, filozof muzyki, nauczyciel gry na skrzypcach oraz Stanisław Siedlaczek absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu z wielką pasją zaprezentowali instrumenty muzyczne ich brzmienie i zastosowanie w kompozycjach muzycznych. Warsztat miał charakter edukacyjny, miał na celu wymianę wrażeń związanych z dźwiękiem prezentowanych instrumentów i ich odbiorem przez uczestników warsztatu.
image_001.jpg
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
Kapela Drewutnia - koncert
Zwieńczeniem pięciodniowego cyklu działań w ramach projektu „Opowiem ci mój świat” był koncert Kapeli Drewutnia. Mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykle energetycznym wydarzeniu muzycznym. Usłyszeliśmy utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza  terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Słowiański folklor połączony z nowymi brzmieniami i wykorzystaniem instrumentów  charakterystycznych dla muzyki ludowej oraz pełna ekspresji muzyka i śpiew pozwoliły nam przeżyć niezapomniane chwile.
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg
image_012.jpg
image_013.jpg
image_014.jpg
image_015.jpg
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego