Ośrodek Książki Obrazkowej (OKO) Drukuj
piątek, 13 grudzień 2013
image_001.jpgIdeą projektu jest stworzenie miejsca gromadzenia, udostępniania i promocji książek obrazkowych (picturebooks), książek dziecięcych, autorskich, eksperymentalnych, interaktywnych aplikacji książkowych, e-booków. Ma być miejscem, w którym najważniejsza jest książka dla dziecka, ale również samo dziecko. Zależy nam na możliwości przygotowywania projektów i warsztatów, które w różnorodny sposób zaprezentują i utrwalą w świadomości najmłodszych czytelników znaczenie książki i zawartej w niej ilustracji. Książka obrazkowa, jako szlachetny nośnik, projektowany przez znamienitych grafików, pozwala na promowanie jej jako wydarzenia kulturalnego o znacznym zasięgu, wychodzącym poza społeczność lokalną.

OKO ma być również pewnego rodzaju pomostem pomiędzy umiłowaniem tradycyjnej, pięknej książki, wykonanej przez mistrzów tego gatunku, a książką wirtualną, której struktura kształtuje się na naszych oczach.
Do zadań Ośrodka będzie należeć szeroko pojęta prezentacja dokonań twórczych artystów związanych ze sztuką książki:
- organizowanie wystaw ilustracji i szaty graficznej książki obrazkowej, pokazanie metod pracy,
- włączenie się w biblioteczny program edukacyjny dla dzieci poprzez warsztaty plastyczne poprowadzone przez wystawianych artystów,
- nawiązanie stałej współpracy z ośrodkami naukowymi – studentami i wykładowcami (ASP Warszawa, Kraków, UMCS Wydział Artystyczny, bibliotekoznawstwo, filologie, KUL Wydział Humanistyczny), krytykami literatury i sztuki,
- udostępnianie archiwalnych zasobów do celów naukowych i badawczych.
W obszarze działań Ośrodka znajdzie się również ratowanie archiwalnych książek dziecięcych polskich i zagranicznych z XIX i XX wieku (im starsze, tym cenniejsze),  szczególnie narażonych na usuwanie ich z księgozbiorów ze względu na zły stan techniczny i gorszą szatę graficzną wynikającą z czasu ich powstawania. Zdajemy sobie sprawę, że stanowią one dla najbliższych już pokoleń ważne źródło wiedzy o przeszłości, można chyba nawet powiedzieć, że są istotnym ogniwem w kształtowaniu poczucia tożsamości kolejnych pokoleń. Poprzez rozpropagowanie akcji pozyskiwania  książek na rzecz OKO mamy nadzieję na zaktywizowanie samych czytelników, którzy przez swój wkład – darowizny, wypożyczenia – będą się czuli współtwórcami tej inicjatywy.
Ideę utworzenia Ośrodka wsparli uznani artyści i znawcy przedmiotu w osobach: artysty Bohdana Butenki,  prof. Grażyny Lange (ASP Warszawa), dr Anity Wincencjusz (ASP Wrocław), dr Małgorzaty Cackowskiej (Uniwersytet Gdański), ze środowiska lubelskiego artysty plastyka Piotra Fąfrowicza, dr Anny Boguszewskiej (WA UMCS), prof. Lechosława Lameńskiego (Instytut Historii Sztuki KUL). Nie mamy jednak ambicji być akademicką placówką naukową, ważniejsze wydaje się budowanie Ośrodka Książki Obrazkowej, jako miejsca otwartego, nastawionego na różnorodną percepcję plastyczną dziecka i dialog artysty z młodym odbiorcą. Właśnie aktywna obecność dzieci w projektach, być może, pozwoli na dynamiczne kształtowanie wizerunku Ośrodka.

Ośrodek Książki Obrazkowej (OKO) zainaugurował swoją działalność wraz z otwarciem wystawy Ilustracje. Krasnoludek, Grzyby i król Bohdana Butenki w dniu 4 listopada 2013 o godz. 12 w Filii 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Wieniawskich 5.


Więcej informacji na stronie Facebooka Ośrodka Książki Obrazkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
< Poprzedni   Następny >

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego