Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

E-booki Legimi

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Lwów, który łączy Drukuj
piątek, 30 październik 2009
Lwów-starożytne, malownicze miasto, duchowa stolica Ukrainy, najważniejszy ośrodek polityczny, gospodarczy, kulturalny i naukowy.
Lokalizacja Lwowa na terenie UkrainyHerb Lwowa
Miasto liczy około 757 tysięcy mieszkańców, ze względu na przynależność etniczną w większości są to Ukraińcy, lecz także mieszkają Polacy, Żydzi, Grecy, Niemcy, Rosjanie, Ormianie, Czesi i inne nacje. Lwów w roku 1613W połowie XIII wieku książę halicko-wołyński założył Lwów i nazwał go od imienia swego syna. Tutaj drogami handlowymi z Europy zachodniej do krain Wschodu i Bizancjum jechali kupcy i mistrzowie budownictwa. Kiedy w XIV wieku Ruś zawojował Kazimierz III na kilka wieków Lwów znalazł się pod władzą Polski. Po rozbiorze Polski w 1772 roku Galicja wchodzi do składu Austrii. Rozpad cesarstwa Austro-Węgier, spowodowany pierwszą wojną światową, pozwolił państwom, wchodzącym do jego składu, uzyskać niepodległość. W 1939 roku Ukraina Zachodnia wchodzi do składu ZSRR. W 1944 roku Lwów wszedł do składu Ukrainy Radzieckiej. Proklamowanie niepodległej Ukrainy 24 sierpnia 1991 roku stało się początkiem nowej epoki w historii państwa ukraińskiego i Lwowa.
Cerkiew PrzeobrażeńskaKaplica BoimówPomnik Adama Mickiewicza
To miasto wielowiekowej historii, kultury, sztuki, rozwiniętej nauki, edukacji, sportu , przemysłu posiada unikalne zabytki architektoniczne i znaleziska archeologiczne, a przez to pretenduje do uzyskania statusu centrum turystycznego o znaczeniu światowym. Panorama Lwowa z kopca Unii LubelskiejMieszają się tu różne tradycje kulturowe i style różnych epok od XIII do XX wieku – renesans, styl romański, gotyk, barok, empire, klasycyzm, konstruktywizm i secesja. Obok budowli okresu staroruskiego (cerkiew Świętego Mikołaja i kościół Jana Chrzciciela) ulokowały się arcydzieła architektury renesansowej – zespół cerkwi Uspieńskiej i gotyckie łuki Katedry Łacińskiej, a także barokowa Opera Lwowska. UNESCO wciągnęło Lwów na listy Światowego Spadku Kulturalnego. Zasługuje na uwagę potencjał gospodarczy Lwowa. Teatr Opery i BaletuW mieście pracuje ponad 219 wielkich przedsiębiorstw przemysłowych. Wśród branż przemysłu największy udział w wielkości produkcji posiadają towary przemysłu spożywczego i lekkiego budownictwa maszyn i obróbki metali, przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Corocznie we Lwowie przeprowadza się ponad 20 międzynarodowych targów i wystaw o najróżniejszych kierunkach. Jako miasto z wiekowym spadkiem we Lwowie jest ponad dwadzieścia muzeów. Perłą jest Muzeum Narodowe, w którym znajduje się największa na świecie kolekcja ukraińskiego malarstwa ikon. Znana jest Lwowska Galeria Sztuk Pięknych oraz Muzeum Architektury Ludowej i Bytu. Lwów uważany jest za centrum nauki i oświaty Ukrainy Zachodniej. W ponad dwudziestu uczelniach corocznie zdobywają wykształcenie ponad 100 tysięcy studentów ze wszystkich zakątków Ukrainy i z wielu państw świata.
Kopiec Unii LubelskiejCmentarz Orląt Lwowskich
Umowa partnerska pomiędzy Lwowem i Lublinem została podpisana 15 stycznia 2004 roku.
ŁączeStrona internetowa miasta Lwów
Łącze Szczegółowe informacje o mieście partnerskim w Filii nr 2
ŁączeWydarzenia promocyjne ...
W dniu 16 czerwca 2005 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 otwarto wystawę literacką „Lwów, który łączy”. Promocja miasta Lwowa w 2005 r. Zdjęcie 2W kilku krótkich wystąpieniach głos zabrali: Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ivan Hrycak, Wiceprezydent Miasta Lublin Krzysztof Michałkiewicz, Dyrektor MBP Elżbieta Józefowicz-Wisińska, proboszcz parafii grekokatolickiej Ksiądz, dr Stefan Batruch, prof. Michał Łesiów, dr Mirosława Kowecka. Całość prowadziła wicedyrektor MBP Renata Filipiak. Po wystawie oprowadził zebranych autor scenariusza Dariusz Jóźwik. Otwarciu towarzyszył koncert zespołu „Perykotepołe”, działającego przy parafii prawosławnej społeczności ukraińskiej w Lublinie. Na prezentowaną wystawę składają się książki, czasopisma, zdjęcia, ilustracje, mapy, druki okolicznościowe wydane w języku polskim i ukraińskim, portrety pisarzy, tłumaczy, redaktorów. Promocja miasta Lwowa w 2005 r. Zdjęcie 1Towarzyszą jej pastele i rysunki współczesnego Lwowa wykonane przez Mirosława Orzechowskiego oraz rysunki z autorskiej teki Władysława Szczepańskiego, lwowianina osiadłego w Polsce. Ciekawym uzupełnieniem był pokaz multimedialny filmów, dokumentów, koncertów, życia kulturalnego i społecznego. Wystawę pokazano w dziesięciu działach. Otwiera ja dział „Wspólna przestrzeń” obrazujący wielonarodowościowy charakter tej metropolii. „Lwów, dawniej i dzisiaj” przedstawia dorobek kulturalny miasta i jego współczesne oblicze turystyczne, gospodarcze i biznesowe. „Wiersze zawsze są wolne” przybliżają dorobek literacki autorów tworzących we Lwowie i sygnalizują najistotniejsze zjawiska w historii literatury ukraińskiej, od średniowiecznego „Słowa o pułku Igorowym” po współczesność. „Pisarze, krytycy, redaktorzy” to prezentacja XX-wiecznych poetów, prozaików, dramaturgów i krytyków, a także najważniejszych pism literackich wydawanych na Ukrainie i w Polsce.
Promocja miasta Lwowa w 2005 r. Zdjęcie 4Promocja miasta Lwowa w 2005 r. Zdjęcie 6
Promocja miasta Lwowa w 2005 r. Zdjęcie 5Promocja miasta Lwowa w 2005 r. Zdjęcie 7
„Rzecznicy dialogu” przybliżają sylwetki osób, które wykonały ogromną pracę na rzecz zbliżenia obydwu narodów na różnych poziomach komunikacji. Mowa tu o Stanisławie Vincenzie, Jerzym Giedroyciu, Bohdanie Osadczuku, Jacku Kuroniu i redakcjach czasopism, przybliżających dorobek autorów ukraińskich piszących w kraju i poza nim, a ukazujących się w Polsce. „Literackie powinowactwa” to przekłady poezji i prozy polskiej na ukraiński, monografie poświęcone literatom polskim i ukraińskim. Promocja miasta Lwowa w 2005 r. Zdjęcie 3Symbolicznie zaznaczono sylwetkę Brunona Schulza, przynależącego do dorobku światowego, przekraczającego granice państwowe. W szczególny sposób zaakcentowano rolę pieśni, dumek, baśni, bajek, muzyki, twórczości w dziedzinie rzemiosła artystycznego, odgrywające przez wieki kluczową rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej. „W kręgu języka” dokumentuje dorobek badawczy w dziedzinie studiów językowych i językoznawczych autorów z ośrodków naukowych rozsianych na całym świecie. „Duchowe dziedzictwo” to prezentacja osiągnięć w dziedzinie sztuk pięknych, architekturze, teatrze i tym co dotyczy sfery religijnej Ukraińców. „Sąsiedztwo w historii” przedstawia tysiącletnią historię wzajemnych stosunków, a także przedsięwzięcia wydawnicze dokumentujące współcześnie toczone dyskusje historyków i politologów. Dział „Wiele nas łączy” to dokonania doby dzisiejszej, wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie naukowej, literackiej, społecznej i politycznej. Podkreślono inicjatywy podejmowane przez lubelskie środowiska naukowe i kulturalne.
< Poprzedni   Następny >

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego