Punkty dzielnicowej informacji o mieście i regionie

Strona internetowa miasta LublinaPunkty informacji dzielnicowej to filie, które obok działalności podstawowej gromadzą i udostępniają publikacje związane z dzielnicą, miastem i regionem.

Strona internetowa województwa lubelskiegoInspirują do gromadzenia i utrwalania świadectw historycznych, kulturowych i dotyczących problematyki współczesnej.

Program punktów adresowany jest do wszystkich grup wiekowych i realizowany jest między innymi poprzez udzielanie informacji, dokonywanie kwerend, udostępnianie źródeł, jak również poprzez prelekcje, wystawy i konkursy tematyczne.
Filia nr 3, ul. Hutnicza 20
Filia nr 9, ul. Krańcowa 106
Filia nr 10, ul. Kleeberga 12 a
Filia nr 21, Rynek 11
Filia nr 22, ul. Kruczkowskiego 14
Filia nr 24, ul. Juranda 7
Filia nr 29, ul. Kiepury 5

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego