Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

E-booki Legimi

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Zawiadomienie
piątek, 22 listopad 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie zwana w dalszym ciągu "Zamawiającym" działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1843) przedstawia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy w 2020 roku do Miejskiej Biblioteki Publlicznej im. H. Łopacińskiego.

Zawiadomienie
wtorek, 19 listopad 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie zwana w dalszym ciągu "Zamawiającym" działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz.1843) przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 18.11.2019 r. o godz. 10.00.

Zawiadomienie - do pobrania w wersji elektronicznej

Prasa na 2020 rok
środa, 06 listopad 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin zwana w dalszym ciągu „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) – nazywanej dalej "ustawą" zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy w 2020 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Czytaj całość...
Zawiadomienie
wtorek, 01 październik 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie zwana w dalszym ciągu "Zamawiającym" działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) przedstawia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - II postępowanie.

Zawiadomienie - do pobrania w wersji elektronicznej

Zawiadomienie
wtorek, 17 wrzesień 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie zwana w dalszym ciągu "Zamawiającym" działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 17.09.2019 r. o godz. 11.00.

Zawiadomienie - do pobrania w wersji elektronicznej

Przetarg na roboty budowlane
poniedziałek, 02 wrzesień 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin zwana w dalszym ciągu „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) – nazywanej dalej "ustawą" ponownie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - II postępowanie.
Czytaj całość...
Zawiadomienie
wtorek, 27 sierpień 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu wraz   z wewnętrznymi instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. H. Łopacińskiego w Lublinie”, nie wpłynęła żadna oferta.

Zawiadomienie - do pobrania w wersji elektronicznej

Przetarg na roboty budowlane
poniedziałek, 12 sierpień 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin zwana w dalszym ciągu „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) – nazywanej dalej "ustawą" zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Czytaj całość...
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
czwartek, 08 sierpień 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin działając na podstawie art. 13 a ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w związku z art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których realizacja jest przewidziana w 2019 r. w naszej jednostce.


XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego